Reglement Camping Maaszicht

 

Reglement Camping Maaszicht

 http://www.camping-maaszicht.nl/media/voor_inhoud_camping_paginas/wetgeving.jpg

Algemeen
Geluid dient tot een minimum te worden beperkt. Tussen 23:00 uur en 08:00 uur dient het geheel stil te zijn. Geluiden veroorzaakt door werkzaamheden aan of bij uw campingplaats zijn in schoolvakanties niet toegestaan.
Bezoekers en logés dienen zich altijd bij aankomst voor men de camping op gaat te melden bij de receptie om het geldende bezoekers of logé tarief te voldoen. Logé tarieven worden niet terugbetaald. Bezoekers en of logés mogen niet met de auto het terrein op. Schade toegebracht door bezoekers en of logés vallen onder de verantwoording van de bezochte kampeerder. Het afleveren van goederen zowel privé als zakelijk dient altijd van tevoren gemeld te zijn bij de receptie. Zonder melding worden ze niet toegelaten op de camping. Open vuren zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein of enquêtes of andere opiniepeilingen te organiseren, anders dan met toestemming van de directie. Als dit wel het geval is zijn wij genoodzaakt om hier melding van te maken bij de politie. Toezeggingen door de beheerder betreffende afwijkende afspraken met betrekking tot de huisregels en voorschriften zijn alleen bindend als ze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Vervoer
Maximum snelheid op de camping is 5 km per uur (dit is stapvoets).

Bij de eerste keer te hard rijden volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding dient de toegangssleutel voor het terrein ingeleverd te worden. Betaalde borg wordt in dat geval niet terug betaald. Alleen auto's en motoren die geregistreerd zijn in onze administratie mogen op het terrein. Auto's alleen parkeren op eigen standplaats of op parkeerplaatsen.
Het is niet toegestaan met een brommer of scooter op het terrein te rijden na 20:00 uur. Ook bij ons op het terrein gelden de verkeersregels. De hoofdweg dient vrijgehouden te worden. Reparaties en wassen van motorvoertuigen is op het terrein niet toegestaan. Motorrijders moeten hun helm afzetten. Na 23:00 uur mag er in geen geval anders dan bij nood gereden worden op de camping. Dus ook geen golfwagentjes. Op de camping geld eenrichtingsverkeer.

 

Jeugdhonk
Dit is geopend in het hoogseizoen tijdens activiteiten. In het jeugdhonk wordt geen sterke drank geschonken. In het hoogseizoen zullen hier kinderactiviteiten worden georganiseerd.

 

Sport en Spel
Sport en spel alleen op de sportvelden. Zwemmen en gebruik van rubberbootjes alleen op eigen risico. Het is toegestaan ballen, disks en andere speelartikelen naar het zwembad en de zonneweide mee te nemen. Ook het betreden van de speeltuin en dierentuin is op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade diefstal, ongelukken van zaken en of personen.

 

Zwemwater
Er is een afgeschermd deel van het water voor zwemmers. Het is verboden hierin met jetski's , waterscooters , rubberboten en soortgelijke apparaten te komen.

 

Afval
Alleen gele vuilniszakken met huishoudelijk afval worden opgehaald. Gele vuilniszakken zijn tegen betaling van € 8,00 te verkrijgen bij de receptie. Vuilnis wordt opgehaald bij de staanplaatsen, meerdere keren per week. De ophaaldagen zijn in het hoogseizoen (1-7 tot en met 1-9) maandag , woensdag en vrijdag. Buiten het hoogseizoen zijn de ophaaldagen maandag en vrijdag.

 

Huisdieren
Huisdieren mogen bij overige gasten geen enkele overlast veroorzaken, honden en katten dienen steeds aan de lijn te worden gehouden. Ook mogen er geen honden op het strand, in de speeltuin en op het voetbalveld worden uitgelaten.  De honden moeten worden uitgelaten op de honden wc.

Ook in de honden wc dient u de uitwerpselen van uw hond op te ruimen. Als wij constateren dat uw hond op het strand of op een andere plaats zijn behoefte doet en dat het niet wordt op geruimd zijn wij genoodzaakt uw hond niet meer toe te laten op de camping. Eventuele schade aangebracht door uw huisdier wordt in rekening gebracht bij de eigenaar van het huisdier.

 

Voorzieningen
Gebruik van toiletgebouwen en douchegelegenheden door kinderen tot 6 jaar is alleen onder toezicht van de ouders toegestaan. Voor de douche kunnen bij de receptie muntjes worden gekocht. Iedere plaats is voorzien van water, Electra 16 amp, gas- en rioolaansluiting. Het gebruik van Electra, gas en de rioolaansluiting is verplicht. Per caravan is er maximaal 1 aansluiting per voorziening. Storingen dienen gemeld te worden bij de receptie. Storingen die niet veroorzaakt worden door de camping komen voor rekening van de huurder. Voor gas is een centraal propaangassysteem. Het gebruik van gasflessen is verboden op vaste staanplaatsen, wordt dit toch geconstateerd dan zijn wij genoodzaakt hiervoor een boete van € 25,00 per fles in rekening te brengen. Dit in verband met uw veiligheid en de veiligheid van andere campinggasten. U dient zorg te dragen voor de leidingen, kabels en meters op uw perceel . Let op dat bij het kapot vriezen van de watermeter deze bij u in rekening wordt gebracht. Het aansluiten van de nuts voorzieningen dient te gebeuren door een gecertificeerd bedrijf.

 

Bebouwing
Onder bebouwing wordt verstaan : De caravan en alle aanwezige bouwwerken. Op de kavels mag niets worden aangebouwd.

Voor het plaatsen van een nieuwe stacaravan gelden een aantal regels. Zo dient u er voor te zorgen dat de duur van brandoverslag minimaal 20 minuten is , dit is te bereiken door een minimale afstand van 3 meter tussen de stacaravans , ook kunt u gebruik maken van brandwerende materialen. Dit zal voortaan ook in overleg met de gemeente Maasdriel worden besproken. De directie heeft altijd het recht om bebouwing op standplaatsen niet te aanvaarden of stop te zetten. Chalets/stacaravans mogen niet groter zijn dan 60m2. Het is toegestaan om een schuur te plaatsen van maximaal 6 m2 mits deze voldoet aan de brandweer voorschriften . Het niet toegestaan om uw perceel op te hogen met zand,grond,puin of dergelijke wel mogen de zo genoemde “lego blokken” gebruikt worden.

 

Tuintjes
Wij verzoeken de campinggasten hun tuintjes netjes te onderhouden, ook wanneer het seizoen is afgelopen verwachten wij dat de tuintjes netjes worden achtergelaten.

Dit is voor u en voor de andere campinggasten een prettig aanzicht. Is dit niet het geval zijn wij genoodzaakt om dit zelf op te ruimen dit wordt dan wel in rekening gebracht bij de campinggast.

 

Onderhoud en reparatie
Het perceel en caravan dienen netjes gehouden te worden. Schuttingen mogen tussen de stacaravans 2.00 m hoog zijn , aan de weg kant is de maximale hoogte 1.20 m . Hekjes moeten op minimaal 2 meter afstand van de as van de weg staan. U dient er voor te zorgen dat uw gras, struiken en tuin er verzorgd uit zien. Onverzorgde plaatsen zullen op kosten van de kampeerder opgeruimd worden. Tussen de beplanting mag niets geplaatst worden en mag niets gesnoeid worden zonder toestemming van de directie. Het hebben van een composthoop en het sproeien van tuintjes is ten strengste verboden. Zorg er ook voor dat bij vertrek na het seizoen uw plaats er verzorgd uit ziet. Voortenten en vlonders zijn alleen van 1 april tot 30 september toegestaan. TV Masten zijn op de camping verboden. Aankomende en vertrekkende caravans mogen niet langer dan 24 uur op het parkeerterrein geplaatst worden.

 

Plaatsen van een caravan
Het plaatsen van uw caravan geschiedt alleen na aanvraag bij en in overleg met de directie. De toeristische plaatsen lopen tot 12:00 uur ’s-middags. Op jaarplaatsen waar 6 weken geen caravan staat, vervalt automatisch het plaatsrecht, zonder dat restitutie van het al betaalde staangeld plaatsvindt.

 

Verkoop caravan 
Indien uw caravan te koop is, dient u dit te melden bij de receptie. Binnen 14 dagen na melding krijgt u schriftelijk bericht of de caravan, eventueel met of zonder aanbouw, na verkoop op het terrein mag blijven of niet. Dit hangt af van de leeftijd en de staat van de caravan en of aanbouw en van eventuele toekomstplannen van de camping met betreffende plaats. Het is niet toegestaan om bordjes TE KOOP of soortgelijke teksten te plaatsen.

Wel kunt u een foto van u caravan bij de receptie afgeven, zodat wij de caravan eventueel op internet en in het informatie bord voor u te koop aan kunnen bieden. Als u de caravan verkoopt dan dient er 10% van de verkoop te worden betaald aan de directie. Dit wordt van te voren met u besproken.

Ook zal de directie geen toestemming meer verlenen om caravans te verkopen aan buitenlandse medewerkers die zich hier willen huisvesten. 

Overschrijving staanplaatsen
Staanplaatsen zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen aan derden. Per plaats kan maar 1 gezin ingeschreven worden. Onder een gezin wordt verstaan, ouders en kinderen die inwonend zijn en tot het eigen gezin behoren. Het overschrijven van een staanplaats gebeurt alleen op afspraak met de directie en alleen dan als de oude huurder alles betaald heeft. De nieuwe kampeerder dient op dat moment het volledige staangeld te betalen en een kopie van een legitimatiebewijs in te leveren. Eventuele restitutie van het staangeld wordt dan verleend als sprake is van verkoop met behoud van plaats aan een nieuwe kampeerder die het volledige staangeld betaald heeft. Op toeristenbelasting wordt geen restitutie verleend. Het blijft de directie vrij plaatsovereenkomsten niet te verlengen in geval van wangedrag waaronder is begrepen het overtreden van de huisreglementen en voorschriften.

VERHUREN VAN CARAVANS IS NIET MOGELIJK.

 

Opzeggen plaats
Bij het niet verlengen van de jaarplaats dient u dit 3 maanden voor de vervaldatum per aangetekend schrijven aan de directie te melden, anders bent u weer staangeld voor het nieuwe jaar verschuldigd. Stacaravans mogen alleen van het terrein met toestemming van de directie. Deze toestemming wordt alleen verleend als de verschuldigde campinggelden zijn voldaan. Zorg ervoor dat uw plaats bij vertrek opgeruimd wordt achtergelaten, anders wordt er minimaal € 200,00 opruimingskosten in rekening gebracht.

 

 

Permanente bewoning
Permanente bewoning is niet toegestaan. Wordt dit geconstateerd, dan zal de plaats met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Indien u zich inschrijft bij de gemeente Maasdriel op het adres van de camping dan is dat al voldoende om de staanplaats met onmiddellijke ingang op te zeggen. Ook zal de gemeente dit ogenblikkelijk aan ons doorgeven.

 

Overige
Indien de factuur niet voor 31 januari is voldaan, houdt de directie zich het recht voor de campingplaats af te sluiten van de nutsvoorziening en u de toegang op de camping te ontzeggen. Ook vervalt de staanplaats voor het nieuwe seizoen (caravan wordt verwijderd op uw kosten).

DAAR WAAR DE INHOUD VAN DEZE HUISREGLEMENTEN EN VOORSCHRIFTEN NIET IN VOORZIET, BESLIT DE DIRECTIE
OOK VERWIJZEN WIJ U NAAR DE RECRON REGELS

 

 

Tafeltennis tafels
Er kan altijd gebruik worden gemaakt van de tafeltennis tafels.
Voor bedjes en balletjes kunt u terecht bij de receptie.

 

Speeltuin
De Speeltuin is voor de kinderen, het gebruik hiervan is op eigen risico.

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

AMBULANCE/Brandweer/POLITIE BIJ SPOED 112

Politie Zaltbommel 0900-8844
Huisarts Welling 0418-631260
Huisarts Blauwhof 0418-632053
Receptie camping maaszicht 0418-639120
Kantine camping maaszicht 0418-639929
EHBO Caravan 106 familie Esman (Of via de receptie)

Internet camping maaszicht www.camping-maaszicht.nl
E-mail adres info@camping-maaszicht.nl
Imker 0418-633163
Dierenarts Kerkdriel 0418-633590
Dierenarts Hedel 073-5994001
Tandarts 0418-634792